Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130.000 złotych na zadanie pn.: „Sprzątanie i pielęgnacja ulic i terenów Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 24 listopada 2021 o 09:41:46. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 24 listopada 2021 o 09:41:46, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content