Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 10/2021

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content