Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 14 2021-02-23
Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 11 2021-02-23
Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 11 2021-02-23
Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 9 2021-02-23
Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 8 2021-02-23
Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 8 2021-02-23
Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 10 2021-02-23
Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 9 2021-02-23
Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 9 2021-02-23
Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 17 2021-02-23
Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 9 2021-02-23
Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 10 2021-02-23
Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 6 2021-02-23
Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2021-02-23
Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2021-02-23
Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 5 2021-02-23
Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 6 2021-02-23
Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2021-02-23
Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 z 33 2021-02-16
Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna 37 2021-02-01
Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 44 2021-02-01
Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 108 2021-01-28
Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 40 2021-01-28
Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 37 2021-01-28
Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 246 2021-01-26
Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 705 2021-01-18
Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 96 2021-01-18
Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Miasta Podkowa Leśna 29 2021-01-18
Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej i udzielenia upoważnień 99 2021-01-05
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content