Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 10 2021-05-06
Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych 31 2021-04-20
Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 33 2021-04-19
Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności i wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 39 2021-04-19
Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 121 2021-04-08
Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2019 z dnia 15 marca 2019 r. 37 2021-04-08
Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 68 2021-03-10
Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w komunalnym mieszkaniowym zasobie lokalowym Miasta Podkowa Leśna 69 2021-03-04
Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 55 2021-02-23
Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 52 2021-02-23
Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 50 2021-02-23
Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 43 2021-02-23
Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 45 2021-02-23
Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 45 2021-02-23
Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 49 2021-02-23
Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 44 2021-02-23
Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 62 2021-02-23
Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 69 2021-02-23
Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 46 2021-02-23
Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 49 2021-02-23
Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 43 2021-02-23
Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 41 2021-02-23
Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 45 2021-02-23
Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 40 2021-02-23
Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 44 2021-02-23
Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 43 2021-02-23
Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 z 103 2021-02-16
Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna 74 2021-02-01
Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 110 2021-02-01
Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 203 2021-01-28
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content