Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 33 2021-07-05
Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 30 2021-07-05
Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wnioski w sprawie dotacji z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie “Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne 39 2021-06-30
Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej” 29 2021-06-30
Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie 38 2021-06-23
Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 41 2021-06-21
Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „E-usługi dla Podkowian” 52 2021-06-14
Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 36 2021-06-14
Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie 105 2021-06-14
Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 4 czerwca 2021 roku 71 2021-06-02
Zarządzenie Nr 55 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 52 2021-05-24
Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego 49 2021-05-24
Zarządzenie Nr 52/2021  z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej” 86 2021-05-18
Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 79 2021-05-06
Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych 77 2021-04-20
Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 67 2021-04-19
Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności i wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 86 2021-04-19
Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 189 2021-04-08
Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2019 z dnia 15 marca 2019 r. 80 2021-04-08
Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 101 2021-03-10
Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w komunalnym mieszkaniowym zasobie lokalowym Miasta Podkowa Leśna 97 2021-03-04
Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 95 2021-02-23
Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 83 2021-02-23
Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 81 2021-02-23
Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 76 2021-02-23
Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 74 2021-02-23
Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 77 2021-02-23
Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 83 2021-02-23
Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 79 2021-02-23
Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 102 2021-02-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content