Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 269 2021-12-28
Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wnioski w sprawie dotacji z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne 161 2021-12-21
Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 103 2021-12-21
Zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Sprzątanie i pielęgnacja ulic i terenów publicznych Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku” 126 2021-12-14
Zarządzenie Nr 126/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 180 2021-12-09
Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Modernizacja 4 szt. przepompowni ścieków na terenie Podkowy Leśnej poprzez wymianę szaf sterowniczych oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria” 174 2021-12-03
Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 154 2021-12-01
Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 166 2021-12-01
Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Podkowie Leśnej oraz w Owczarni (gm. Brwinów), przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 110 2021-12-01
Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej” 103 2021-12-01
Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130.000 złotych na zadanie pn.: „Sprzątanie i pielęgnacja ulic i terenów Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku” 90 2021-11-24
Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna” 113 2021-11-15
Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących w zarządzie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 323 2021-11-15
Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna” 117 2021-11-09
Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 116 2021-11-09
Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 94 2021-11-09
Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 105 2021-11-04
Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej” 99 2021-11-04
Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna 145 2021-10-18
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna 125 2021-10-18
Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130.000 złotych na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu w linii kredytowej złotowej w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie planowego deficytu budżetowego (dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Podkowa Leśna w 2021 r.)” 103 2021-10-18
Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna 131 2021-10-18
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 129 2021-10-18
Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” 134 2021-10-18
Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” 423 2021-09-15
Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej 146 2021-09-15
Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 174 2021-09-14
Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności 130 2021-09-14
Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 134 2021-09-14
Zarządzenie Nr 91/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Podkowie Leśnej, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 194 2021-09-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content