Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej”

 

Zarządzenie Nr 93/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna