Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 lipca 2020 o 13:33:37. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 7 lipca 2020 o 13:33:37, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna