Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 71/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna