Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 maja 2020 o 08:48:56. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 14 maja 2020 o 08:48:56, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna