Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna”

Zarządzenie Nr 63/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna