Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej”

Zarządzenie Nr 58/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna