Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 57/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna