Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarzadzenie 34/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna