Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna