Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 181 2020-05-05
Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 149 2020-04-03
Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 171 2020-04-03
Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 151 2020-04-03
Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 136 2020-04-03
Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 135 2020-04-03
Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 126 2020-04-03
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 128 2020-04-03
Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 158 2020-04-03
Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 118 2020-04-03
Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 135 2020-04-03
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 125 2020-04-03
Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 123 2020-04-03
Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 133 2020-04-03
Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 147 2020-04-03
Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 119 2020-04-03
Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 176 2020-03-26
Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku 176 2020-03-24
Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku 118 2020-03-24
Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 165 2020-03-24
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 140 2020-03-24
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenia zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 426 2020-03-19
Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zakup stacji pogodowej, profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych oraz drona z zestawem czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, z podziałem na zadania:Zadanienr1–„Sieć czujników wraz ze stacją pogodową”, Zadanie nr 2 – „Dron wraz z czujnikami umożliwiający analizę pyłów powstałych z kominów gospodarstw domowych” 123 2020-03-19
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym” 127 2020-03-19
Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna 133 2020-03-18
Zarządzenie Nr 26/2020 z 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu z korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych na rzecz Urzędu Miasta Podkowa Leśna i pracy zdalnej poza obszarem przetwarzania 140 2020-03-18
Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego przeniesienia siedziby Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna do pomieszczeń zastępczych w budynku w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48 119 2020-03-18
Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 129 2020-03-16
Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 138 2020-03-09
Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej do pomieszczeń zastępczych w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 142 2020-03-09
MENU

BIP – Podkowa Leśna