Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 176 2020-02-07
Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 211 2020-02-04
Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym” 140 2020-02-04
Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 124 2020-02-04
Zarządzenie Nr 9/2020 dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna 95 2020-01-31
Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 123 2020-01-30
Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 94 2020-01-30
Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenie upoważnienia pracownikowi Miasta Podkowa Leśna 114 2020-01-30
Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Podkowa Leśna 122 2020-01-30
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Podkowa Leśna w lokal mieszkalny komunalny 93 2020-01-30
Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 199 2020-01-21
Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna” 77 2020-01-09
Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 195 2020-01-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna