Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2020 r. nr 146/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Podkowie Leśnej, przeznaczonych do oddania w użyczenie 165 2020-12-31
Zarządzenie Nr 144/2020 B z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 437 2020-12-16
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 301 2020-12-03
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 576 2020-12-03
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 256 2020-11-26
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 369 2020-11-26
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.” 272 2020-11-26
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 422 2020-11-26
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 474 2020-11-25
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 369 2020-11-13
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna” 224 2020-11-12
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 551 2020-11-06
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej podczas jego nieobecności 291 2020-11-03
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna” 252 2020-11-03
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719 375 2020-10-29
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 439 2020-10-27
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 243 2020-10-23
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 15 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 263 2020-10-23
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności i wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 383 2020-10-02
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wnioski w sprawie dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie “Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne 221 2020-10-02
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia regulaminu jej działania 254 2020-09-28
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna 194 2020-09-28
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów 271 2020-09-28
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 206 2020-09-11
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 226 2020-09-11
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych 403 2020-09-11
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności 194 2020-09-10
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 178 2020-09-04
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej” 217 2020-08-31
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej” 178 2020-08-28
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content