Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 21 2020-09-11
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 13 2020-09-11
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych 31 2020-09-11
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności 20 2020-09-10
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 31 2020-09-04
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej” 22 2020-08-31
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej” 14 2020-08-28
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku 33 2020-08-21
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej” 42 2020-08-21
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Podkowa Leśna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych 35 2020-08-18
Zarządzenie Nr 97 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 52 2020-08-11
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 27 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30 39 2020-08-07
Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej” 48 2020-07-30
Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej” 57 2020-07-24
Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej” 58 2020-07-24
Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym 48 2020-07-20
Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku 51 2020-07-16
Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 72 2020-07-09
Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego – toru rowerowego typu pumptrack, przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej 77 2020-07-07
Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie podziału lokalu socjalnego nr 2, położonego w Gminie Podkowa Leśna przy ul. Świerkowej 1 101 2020-06-25
Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 103 2020-06-23
Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśne 46 2020-06-22
Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” 45 2020-06-22
Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. 71 2020-06-19
Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 145 2020-06-16
Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 66 2020-06-15
Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w mieście Podkowa Leśna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 96 2020-06-10
Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 102 2020-06-10
Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 100 2020-06-09
Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 138 2020-06-04
MENU

BIP – Podkowa Leśna