Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiący majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 277 2020-03-02
Zarządzenie Nr 121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 326 2019-12-30
Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 343 2019-12-30
Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie składu Komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 466 2019-12-30
Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie składu Komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 409 2019-12-30
Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.” 309 2019-12-30
Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 504 2019-12-11
Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2020 r.” 258 2019-11-20
Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 400 2019-11-14
Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna” 307 2019-11-14
Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 335 2019-11-14
Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 474 2019-10-15
Zarządzenie Nr 99/2019 r z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów oraz chodnika od strony ul. Topolowej (rondo) w ul. Lipowej w ramach projektu „redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 421 2019-10-07
Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego tylu ‚pumptruck’ przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej” 379 2019-10-01
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” 323 2019-10-01
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 358 2019-10-01
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 podczas jego nieobecności 420 2019-09-09
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 339 2019-09-05
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 306 2019-09-03
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i w jednostkach podległych jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z tworzyw sztucznych 374 2019-09-02
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej miasta Podkowa Leśna oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 13 października 2019 r. 335 2019-08-22
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 322 2019-08-22
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 354 2019-07-29
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 374 2019-07-29
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 400 2019-07-29
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 301 2019-07-16
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 322 2019-07-16
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 346 2019-07-16
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 297 2019-07-16
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” 335 2019-07-05
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content