Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie stosowania ochrony danych osobowych przez Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 284 2019-01-31
Zarządzenie Nr 122/2018 z 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 441 2019-01-31
Zarządzenie Nr 120/2018 z 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad weryfikacji uprawnień związanych z Programem Podkowiańska Karta Mieszkańca, wydawania i używania Karty oraz określenia zasad współpracy z Parnerami 409 2019-01-31
Zarządzenie Nr 119/2018 z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna 377 2019-01-31
Zarządzenie Nr 118/2018 z 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 660 2019-01-31
Zarządzenie Nr 115/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019 r.” 399 2019-01-31
Zarządzenie Nr 114/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 352 2019-01-31
Zarządzenie Nr 113/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2019 r.” 383 2019-01-31
Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 24 grudnia 2018 r. 348 2019-01-31
Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna 558 2018-12-07
Zarządzenie Nr 109/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Podkowa Leśna 441 2018-12-06
Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej 592 2018-12-06
Zarzadzenie Nr 105/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 544 2018-11-21
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” 684 2018-11-21
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przekazania do korzystania (użyczenia) z urządzenia informatycznego i poczty elektronicznej Miasta Podkowa Leśna do celów służbowych 643 2018-11-21
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 730 2018-11-21
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 676 2018-11-02
Zarządzenie Nr. 97/2018 z dnia 24.10.2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej 462 2018-10-26
ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu i upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 382 2018-10-26
Zarządzenie Nr. 94/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 391 2018-10-26
Zarządzenie Nr. 92/2018 z dnia 15.10.2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 652 2018-10-15
Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 418 2018-10-10
ZARZĄDZENJE Nr 90/2018 z dnia 1 października 2018 r w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. -,,Wyprawka szkolna” 606 2018-10-01
Zarządzenie 89/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 711 2018-10-01
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 z dnia 1 października 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego pn.: ,,naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020″. 419 2018-10-01
Zarządzenie Nr. 87/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 475 2018-10-01
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa końcówki ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej” 463 2018-09-21
Zarządzenie Nr. 84/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 785 2018-09-21
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 734 2018-09-10
Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 369 2018-09-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content