Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 387 2017-05-17
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej.” 376 2017-05-17
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 386 2017-05-08
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 652 2017-04-25
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie stacjonarnego systemu do zdalnego odczytu 1200 wodomierzy wraz z dostawą, montażem urządzeń do odczytu oraz usługą zdalnego odczytu wodomierzy do dnia 31.12.2022 r. dla Miasta Podkowa Leśna.” 470 2017-04-24
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz obwodowych komisji do spraw referendum, wzorów zgłoszeń oraz wysokości diet przysługujących członkom komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 4 czerwca 2017 r. 432 2017-04-21
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 513 2017-03-30
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego w Podkowie Leśnej. 440 2017-03-30
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku 539 2017-03-24
Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 463 2017-03-24
Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku 499 2017-03-24
Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 517 2017-03-24
Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 489 2017-03-24
Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 425 2017-03-24
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 408 2017-03-24
Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 556 2017-03-24
Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 597 2017-03-24
Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 441 2017-03-24
Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku 417 2017-03-24
Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku 569 2017-03-24
Zarządzenie Nr 22 /2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 551 2017-03-24
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Miejskiej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej 577 2017-02-14
Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 701 2017-02-14
Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Wrzosowej do granic Miasta Podkowa Leśna 740 2017-02-14
Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo) w Podkowie Leśnej 562 2017-02-14
Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 550 2017-02-14
Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Podkowa Leśna 437 2017-02-03
Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 316 2017-01-30
Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 604 2017-01-19
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej 378 2017-01-17
MENU

BIP – Podkowa Leśna