Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej” 395 2017-08-31
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym RS-11 w Podkowie Leśnej” 322 2017-08-31
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II” 313 2017-08-31
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 393 2017-08-23
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 421 2017-08-23
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 301 2017-08-23
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 314 2017-08-18
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” 324 2017-08-18
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 350 2017-08-18
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 478 2017-07-21
Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 306 2017-07-21
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej.” 342 2017-07-21
Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cichej na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Leśnej w Podkowie Leśnej.” 469 2017-07-21
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 519 2017-07-13
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej.” 329 2017-07-06
Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna przeprowadzonych w okręgu wyborczym Nr 5 w dniu 10 kwietnia 2016 r. 254 2017-07-05
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy 480 2017-07-03
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 374 2017-07-03
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej” 400 2017-06-19
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 402 2017-06-07
Zarządzenie 61/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości (lub ich części) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Miasto Podkowa Leśna 471 2017-06-07
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 334 2017-06-06
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017” 391 2017-06-06
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 480 2017-06-06
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej.” 407 2017-06-06
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa Parkingu „PARK & RIDE” przy przystanku Kolejki WKD „Podkowa Leśna Główna” 347 2017-06-06
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna: Zadanie nr 1 – wymiana wodomierzy do 600 szt. na terenie Miasta Podkowa Leśna od drogi wojewódzkiej 719 do torów kolejowych WKD; Zadanie nr 2 – wymiana wodomierzy do 600 szt. na terenie Miasta Podkowa Leśna od torów kolejowych WKD do granic miasta.” 381 2017-05-26
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 967 2017-05-18
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna 619 2017-05-17
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 470 2017-05-17
MENU

BIP – Podkowa Leśna