Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2016 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 698 2017-01-04
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia, stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 622 2017-01-03
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 606 2017-01-02
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 988 2016-12-19
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 940 2016-12-19
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. 692 2016-12-19
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2017 roku 607 2016-12-19
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 524 2016-12-19
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 861 2016-12-06
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej 779 2016-12-06
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej 708 2016-12-06
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej 657 2016-12-06
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr Z/03/91 Burmistrza Miasta z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej 793 2016-12-06
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 761 2016-11-14
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miasta Podkowa Leśna 647 2016-11-10
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 542 2016-11-07
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych i zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Podkowa Leśna 891 2016-11-03
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej 653 2016-10-14
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016” 804 2016-10-10
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 1011 2016-10-10
Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 668 2016-10-07
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 729 2016-10-07
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na przebudowę ul. Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej 820 2016-10-04
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 912 2016-09-24
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2017 Miasta Podkowa Leśna 647 2016-09-23
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna w 2017 roku 684 2016-09-23
Zarządzenie Nr 79 / 2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na obsługę bankową budżetu miasta Podkowa Leśna 691 2016-09-15
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na Modernizację oświetlenia elektrycznego – wymiana 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej 706 2016-09-13
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 709 2016-09-07
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna” 903 2016-08-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content