Zarządzenie Nr 10/FN/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Podkowę w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 24 stycznia 2023 o 14:41:53. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 24 stycznia 2023 o 14:41:53, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content