Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 11 2022-12-05
Zarządzenie Nr 91/FN/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 51 2022-11-17
Zarządzenie Nr 87/FN/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok 33 2022-11-09
Zarządzenie Nr 86/FN/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2023-2040 35 2022-11-09
Zarządzenie Nr 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 36 2022-11-04
Zarządzenie Nr 78/FN/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa leśna” w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 26 2022-11-04
Zarządzenie Nr 75/FN/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 33 2022-10-20
Zarządzenie Nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 77 2022-09-22
Zarządzenie Nr 64/FN/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 71 2022-09-08
Zarządzenie Nr 60/FN/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku 63 2022-08-29
Zarządzenie Nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 60 2022-08-29
Zarządzenie Nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 75 2022-08-16
Zarządzenie Nr 53/FN/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach zadania pn. ”Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów” „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej -Mazowsze dla sportu 2022” w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4697/2022 84 2022-07-25
Zarządzenie Nr 52/FN/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 87 2022-07-25
Zarządzenie Nr 51/FN/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 74 2022-07-20
Zarządzenie Nr 48/FN/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 78 2022-07-07
Zarządzenie Nr 45/FN/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 92 2022-06-23
Zarządzenie Nr 41/FN/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach zadania pn. ”Podkowa Leśna dla klimatu” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu -Mazowsze dla klimaty 2022” w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2794/2022 120 2022-06-08
Zarządzenie Nr 40/FN/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 102 2022-05-27
Zarządzenie Nr 39/FN/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 101 2022-05-18
Zarządzenie Nr 37/FN/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach środków z Funduszu Pomocy dla Miasta Podkowa Leśna, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim 105 2022-05-06
Zarządzenie Nr 33/FN/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 148 2022-04-22
Zarządzenie Nr 32/FN/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2021 rok 100 2022-04-20
Zarządzenie Nr 31/FN/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2021 rok 111 2022-04-20
Zarządzenie Nr 25/FN/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 120 2022-04-01
Zarządzenia Nr 23/FN/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok 204 2022-03-25
Zarządzenie Nr 18/FN/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 131 2022-03-14
Zarządzenie Nr 14/FN/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 169 2022-03-14
Zarządzenie Nr 12/FN/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 117 2022-03-14
Zarządzenie Nr 10/FN/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok 148 2022-02-15
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content