Zarządzenie Nr 3/FN/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Zarządzenie Nr 3/FN/2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content