Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 136/FN/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 112 2022-01-05
Zarządzenie Nr 134/FN/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 337 2021-12-28
Zarządzenie Nr 131/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 113 2021-12-17
Zarządzenie Nr 130/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 107 2021-12-17
Zarządzenie Nr 129/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 106 2021-12-17
Zarządzenie Nr 127/FN/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 322 2021-12-13
Zarządzenie Nr 123/FN/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 109 2021-12-03
Zarządzenie Nr 119 /FN/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 172 2021-11-24
Zarządzenie Nr 118/FN/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 129 2021-11-24
Zarządzenie Nr 116/FN/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok 113 2021-11-10
Zarządzenie Nr 115/FN/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2022-2040 116 2021-11-10
Zarządzenie Nr 109/FN/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 102 2021-11-09
Zarządzenie Nr 103/FN/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 127 2021-10-18
Zarządzenie Nr 99/FN/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości 168 2021-09-22
Zarządzenie Nr 98/FN/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w urzędzie miasta Podkowa Leśna za 2021 rok 152 2021-09-15
Zarządzenie Nr 96/FN/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania będących na stanie Urzędu Miasta Podkowa Leśna 136 2021-09-15
Zarządzenie Nr 89/FN/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 150 2021-09-01
Zarządzenie Nr 86/FN/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 155 2021-08-24
Zarządzenie Nr 84/FN/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 187 2021-08-16
Zarządzenie Nr 78/FN/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 84 2021-08-16
Zarządzenie Nr 76/FN/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. ”Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” 165 2021-08-16
Zarządzenie Nr 75/FN/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach zadania pn. ”Nowa zieleń w Podkowie Leśnej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1048/2021 152 2021-08-16
Zarządzenie Nr 74/FN/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Rozbudowa Pumtrack’a w Podkowie Leśnej” w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 139 2021-08-16
Zarządzenie Nr 73/FN/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy” w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 143 2021-08-16
Zarządzenie Nr 70/FN/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 178 2021-07-21
Zarządzenie Nr 69/FN/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 186 2021-07-12
Zarządzenie Nr 67/FN/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 241 2021-07-08
Zarządzenie Nr 64/FN/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 168 2021-06-30
Zarządzenie Nr 56/FN/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 203 2021-05-31
Zarządzenie Nr 53/FN/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 208 2021-05-20
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content