Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2016 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 118/Fn/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 862 2017-01-12
Zarządzenie nr 115/Fn/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 774 2016-12-29
Zarządzenie Nr 112/Fn/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 1251 2016-12-20
Zarządzenie Nr 103/Fn/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 783 2016-12-19
Zarządzenie nr 102/Fn/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 1006 2016-11-29
Zarządzenie Nr 101/Fn/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 1337 2016-11-29
Zarządzenie Nr 100 /Fn/ 2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027 724 2016-11-14
Zarządzenie Nr 99 /Fn /2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 793 2016-11-14
Zarządzenie Nr 94 /Fn/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości 707 2016-11-14
Zarządzenie Nr 93/Fn/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 643 2016-11-14
Zarządzenie Nr 91/Fn/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 564 2016-11-14
Zarządzenie Nr 85/Fn/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 577 2016-10-06
Zarządzenie Nr 84/Fn/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 592 2016-10-06
Zarządzenie Nr 78/Fn/2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 699 2016-09-16
Zarządzenie Nr 76/Fn/2016 z dnia z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 552 2016-09-08
Zarządzenie Nr 74/Fn/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 796 2016-08-20
Zarządzenie Nr 71/Fn /2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 1521 2016-08-10
Zarządzenie Nr 69/Fn /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o sytuacji materialnej i finansowej osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym i zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa 826 2016-08-04
Zarządzenie Nr 68/Fn/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 726 2016-08-04
Zarządzenie Nr 62/Fn/2016 z dnia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 674 2016-07-27
Zarządzenie Nr 60/Fn/2016 z dnia z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 723 2016-07-27
Zarządzenie NR 58/Fn/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 714 2016-06-24
Zarządzenie NR 57/Fn/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 787 2016-06-13
Zarządzenie NR 53/Fn/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 682 2016-06-02
Zarządzenie NR 52/Fn/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 631 2016-05-20
Zarządzenie NR 34/Fn/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 749 2016-05-20
Zarządzenie NR 31/Fn/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 973 2016-04-21
Zarządzenie NR 27/Fn/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich za 2015 rok 3099 2016-04-05
Zarządzenie NR 26/Fn/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gajowiczyńskiej w podkowie Leśnej za 2015 rok 736 2016-04-05
Zarządzenie NR 24/Fn/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 840 2016-04-05
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content