Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/Fn/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania bud?etu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Zarządzenie Nr 26/Fn/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 27/Fn/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej za 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/Fn/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CKiIO w Podkowie Leśnej za 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/Fn/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Zarządzenie Nr 36/Fn/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 42/Fn/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 44/Fn/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 50/Fn/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 52/Fn/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 54/Fn/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Zarządzenie Nr 59/Fn/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 60/Fn/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 63/Fn/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 64/Fn/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Podkowy Leśnej

Zarządzenie Nr 65/Fn/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 80/Fn/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content