Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2012 roku

Zarządzenie Nr4/Fn/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 4 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.750.000 zł, w tym:

– dochody bieżące bez zmian – 21.268.212
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 22.641.757 zł, w tym:
– wydatki bieżące bez zmian – 19.697.766
– wydatki majątkowe bez zmian – 2.943.991

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr6/Fn/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr14/Fn/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok

Zarządzenie Nr15/Fn/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025

Zarządzenie Nr 15/Fn/2012 z dnia 30 marca 2012 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025  Załącznik Nr 1 do zarządzenia  Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Zarządzenie Nr18/Fn/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 18 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.751.375 zł, w tym:

– dochody bieżące po zmianach – 21.269.587
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.046.323,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.870.282,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do protokołu

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia  Załącznik nr 3 do zarządzenia  Załącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr24/Fn/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr29/Fn/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 29 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.826.701 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.344.913
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.121.649,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.945.608,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia  Załącznik nr 3 do zarządzenia  Załącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr32/Fn/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 32 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta (w tym rezerwa ogólna), zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.828.021 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.346.233
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.122.969,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.946.928,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia

Zarządzenie Nr34/Fn/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 34 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta (w tym rezerwa ogólna), zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.828.021 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.346.233
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.122.969,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.946.928,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie Nr44/Fn/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania bud?etu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr45/Fn/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 45 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.830.421 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.348.633
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.125.369,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.949.328,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia  Załącznik nr 3 do zarządzenia  Załącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr49/Fn/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 49 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.840.521 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.358.733
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.135.469,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.959.428,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia  Załącznik nr 3 do zarządzenia  Załącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr50/Fn/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 50 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;

§2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.970.721 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.358.933
– dochody majątkowe bez zmian – 611.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.265.669,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 20.059.628,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.206.041

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Załącznik nr 2 do zarządzenia

Zarządzenie Nr53/Fn/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 53 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta (w tym rezerwa ogólna), zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.978.467 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.366.679
– dochody majątkowe bez zmian – 611.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.273.415,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 20.067.374,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.206.041,00

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do zarządzeniaZałącznik nr 2 do zarządzeniaZałącznik nr 3 do zarządzeniaZałącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr57/Fn/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Podkowy Leśnej

Zarządzenie Nr58/Fn/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.

Zarządzenie Nr61/Fn/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 61 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta (w tym rezerwa ogólna), zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.980.767 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.368.979
– dochody majątkowe bez zmian – 611.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.275.715,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 20.069.674,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.206.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr69/Fn/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 69 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia;
5. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszego zarządzenia;

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 22.027.267 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.415.479
– dochody majątkowe bez zmian – 611.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 25.962.215,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 20.106.174,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 5.856.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4  Załącznik nr 5

Zarządzenie Nr70/Fn/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 70 / Fn / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia;
3. Zmianie ulega plan dotacji na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia;
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 22.028.367 zł, w tym:
– dochody bieżące po zmianach – 21.416.579
– dochody majątkowe bez zmian – 611.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 25.963.315,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 20.107.274,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 5.856.041,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr71/Fn/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025

ZARZĄDZENIE Nr 71/ Fn /2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025, określający wykaz planowanych do realizacji
przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 71 / Fn /2012 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025
są wynikiem zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.
Zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 25.166 zł,
w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
w tym:
– o 22.355 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” na zadania z zakresu pomocy społecznej:
– o 2.119 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”;
– o 692 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone.
Zwiększony został plan dochodów budżetu miasta o kwotę 200.000 zł, w tym:
– 130.000 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
– 60.000 zł – należność za dzieci z innych gmin uczęszczających do klasy „0” w Podkowie Leśnej;
– 10.000 zł – różne dochody.
Zwiększony został plan wydatków budżetu miasta o kwotę 200.000 zł, w tym:
– 80.000 zł – energia elektryczna do pracy SUW i UZT oraz oświetlenie ulic,
– 20.000 zł – bieżące remonty dróg,
– 20.000 zł – bieżące remonty w budynkach komunalnych,
– 10.000 zł – stypendia socjalne dla uczniów,
– 60.000 zł – spłata odsetek od kredytów,
– 10.000 zł – dotacja dla klasy „O” w Szkole Podstawowej Nr 2.
Zmniejszony został plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 23.500 zł, w tym:
– o 23.500 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Zmniejszony został plan wydatków budżetu miasta o kwotę 360.000 zł, w tym:
– o 170.000 zł na budowę „Park&Ride” przy WKD (dział 600 rozdz. 60016);
– o 100.000 zł na „Remonty w budynkach komunalnych” (dział 700 rozdz. 70005);
– o 90.000 zł na „Budowę kortu tenisowego” (dział 926 rozdz. 92695).
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 22.028.367,00 zł
– dochody bieżące po zmianach – 21.416.579,00
– dochody majątkowe po zmianach – 611.788,00
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 25.963.315,17 zł
– wydatki bieżące po zmianach – 20.107.274,17
– wydatki majątkowe po zmianach – 5.856.041,00
Deficyt budżetu miasta (po zmianach) wynosi 3.934.948,17 zł
Przychody budżetu miasta (po zmianach) wynoszą 4.302.873,17 zł, w tym:
– kredyty – 1.915.318,73
– wolne środki – 2.387.554,44
Rozchody budżetu miasta wynoszą 367.925 zł, w tym:
– spłata kredytu – 367.925

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content