Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/ Fn /2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/ Fn /2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 11/ Fn /2009 z dnia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok

Zarządzenie Nr 13/ Fn /2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 18/ Fn /2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian z Zarządzeniem Nr 1/Fn Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnych, jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych.

Zarządzenie Nr 19/ Fn /2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 23/ Fn /2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 30/ Fn /2009 z dnia 30 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr 33/ Fn /2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2009 roku

Zarządzenie Nr 35/ Fn /2009 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 36/ Fn /2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 41/ Fn /2009 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 43/ Fn /2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 44/ Fn /2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 46/ Fn /2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2010 r.

Zarządzenie Nr 47/ Fn /2009 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie miasta

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content