Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2007 roku

Zarządzenie nr 4 /Fn/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2006 rok

Zarządzenie nr 7/Fn/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie nr 8/Fn/2007 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 16/Fn/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 17/Fn/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 18/Fn/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie nr 22/Fn/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 26/Fn/2007 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/Fn/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 27/Fn/2007 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 30/Fn/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 31/Fn/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie Nr 35/Fn/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/Fn/2007
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2008 r.

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2008 r.:

– dochody budżetu w wysokości 16.876.101 zł
– wydatki budżetu w wysokości 18.376.101 zł
w tym:
rezerwa budżetowa 130.000 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Projekt budżetu miasta na 2008 rok

Zarządzenie nr 45/Fn/2007z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content