Sesja XXXVII

dnia 25 marca 2010 roku

Uchwała 165/XXXVII/2010

w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała 165/XXXVII/2010

Uchwała 166/XXXVII/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010.

Uchwała 166/XXXVII/2010

Uchwała 167/XXXVII/2010

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała 167/XXXVII/2010

Uchwała 168/XXXVII/2010

w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna.

Uchwała 168/XXXVII/2010

Uchwała 169/XXXVII/2010

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 169/XXXVII/2010

Uchwała 170/XXXVII/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Uchwała 170/XXXVII/2010

Uchwała 171/XXXVII/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Uchwała 171/XXXVII/2010

Uchwała 172/XXXVII/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Uchwała 172/XXXVII/2010

Uchwała 173/XXXVII/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Uchwała 173/XXXVII/2010

Uchwała 174/XXXVII/2010

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Miasta starań o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.

Uchwała 174/XXXVII/2010

Uchwała 175/XXXVII/2010

w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

Uchwała 175/XXXVII/2010

Uchwała 176/XXXVII/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Uchwała 176/XXXVII/2010

Uchwała 177/XXXVII/2010

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 177/XXXVII/2010

Uchwała 178/XXXVII/2010

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 178/XXXVII/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content