Sesja XXXV

dnia 4 lutego 2010 roku

Uchwała 152/XXXV/2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała 152/XXXV/2010

Uchwała 153/XXXV/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała 153/XXXV/2010

Uchwała 154/XXXV/2010

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Uchwała 154/XXXV/2010

Uchwała 155/XXXV/2010

w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

Uchwała 155/XXXV/2010

Uchwała 156/XXXV/2010

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Uchwała 156/XXXV/2010

Uchwała 157/XXXV/2010

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 157/XXXV/2010

Uchwała 158/XXXV/2010

w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała 158/XXXV/2010

Uchwała 159/XXXV/2010

w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 159/XXXV/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content