Sesja XXXIX

dnia 29 kwietnia 2010 roku

Uchwała 179/XXXIX/2010

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Uchwała 179/XXXIX/2010

Uchwała 180/XXXIX/2010

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku.

Uchwała 180/XXXIX/2010

Uchwała 181/XXXIX/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Uchwała 181/XXXIX/2010

Uchwała 182/XXXIX/2010

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

Uchwała 182/XXXIX/2010

Uchwała 183/XXXIX/2010

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 183/XXXIX/2010

Uchwała 184/XXXIX/2010

w sprawie wyrażenia zgody na realizację dokumentacji projektowej budowy parkingu „ park & ride ”.

Uchwała 184/XXXIX/2010

Uchwała 185/XXXIX/2010

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 185/XXXIX/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content