Sesja XXXIV

dnia 17 grudnia 2009 roku

Uchwała 146/XXXIV/2009

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Uchwała 146/XXXIV/2009

Uchwała 147/XXXIV/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uchwała 147/XXXIV/2009

Uchwała 148/XXXIV/2009

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 148/XXXIV/2009

Uchwała 149/XXXIV/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Uchwała 149/XXXIV/2009

Uchwała 150/XXXIV/2009

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Uchwała 150/XXXIV/2009

Uchwała 151/XXXIV/2009

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała 151/XXXIV/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content