Sesja XXXIII

Uchwała 141/XXXIII/2009

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 141/XXXIII/2009

Uchwała 142/XXXIII/2009

Uchwała 143/XXXIII/2009

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała 143/XXXIII/2009

Uchylona uchwałą Nr 139/XVII/2020 z 28.05.2020 r.

Uchwała 144/XXXIII/2009

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.

Uchwała 144/XXXIII/2009

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content