Sesja XXVII

12 marca 2009 roku

Uchwała nr 115/XXVII/2009

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2009 roku.

Uchwała nr 115/XXVII/2009

Uchwała nr 116/XXVII/2009

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr 116/XXVII/2009

Zmieniona uchwałami Nr 126/XXVIII/2009 z 23.04.2009 r.,  Nr 302/XLIV/2018 z 20.03.2018 r. i 15/II/2018 z 29.11.2018 r.

Uchylona uchwałą Nr 168/XIX/2020 z 29.08.2020 r.

Uchwała nr 117/XXVII/2009

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009

Uchwała nr 117/XXVII/2009

Uchwała nr 118/XXVII/2009

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała nr 118/XXVII/2009

Uchwała nr 119/XXVII/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała nr 119/XXVII/2009

Uchwała nr 120/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku.

Uchwała nr 120/XXVII/2009

Uchwała nr 121/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku

Uchwała nr 121/XXVII/2009

Uchwała nr 122/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Uchwała nr 122/XXVII/2009

Uchwała nr 123/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Uchwała nr 123/XXVII/2009

Uchwała nr 124/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Uchwała nr 124/XXVII/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content