Sesja XXV

dnia 18 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 107/XXV/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Uchwała nr 107/XXV/2008

Uchwała nr 108/XXV/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała nr 108/XXV/2008

Uchwała nr 109/XXV/2008

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Uchwała nr 109/XXV/2008

Uchwała nr 110/XXV/2008

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała nr 110/XXV/2008

Uchwała nr 111/XXV/2008

w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała nr 111/XXV/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content