Sesja XXIX

dnia 22 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 131/XXIX/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała nr 131/XXIX/2009

Uchwała nr 132/XXIX/2009

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

Uchwała nr 132/XXIX/2009

Uchwała nr 133/XXIX/2009

w sprawie zmiany zapisów w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętej Uchwałą Nr 134/XXXII/2005 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005 roku.

Uchwała nr 133/XXIX/2009

Uchwała nr 134/XXIX/2009

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Uchwała nr 134/XXIX/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content