Sesja XXIV

dnia 27 listopada 2008 r.

Uchwała 96/XXIV/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała 96/XXIV/2008

Uchwała 97/XXIV/2008

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała 97/XXIV/2008

Uchwała 98/XXIV/2008

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała 98/XXIV/2008

Uchwała 99/XXIV/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej

Uchwała 99/XXIV/2008

Uchwała 100/XXIV/2008

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej

Uchwała 100/XXIV/2008

Uchwała 101/XXIV/2008

w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Uchwała 101/XXIV/2008

Uchwała 102/XXIV/2008

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała 102/XXIV/2008

Uchwała 103/XXIV/2008

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

Uchwała 103/XXIV/2008

Uchwała 104/XXIV/2008

w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania

Uchwała 104/XXIV/2008

Uchwała 105/XXIV/2008

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała 105/XXIV/2008

Uchwała 106/XXIV/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała 106/XXIV/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content