Sesja XVIII

absolutoryjna

Uchwała Nr 79/XVIII/2008

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok

Uchwała Nr 79/XVIII/2008

Uchwała Nr 80/XVIII/2008

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 80/XVIII/2008

Uchwała Nr 81/XVIII/2008

w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 81/XVIII/2008

Uchwała Nr 82/XVIII/2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Uchwała Nr 82/XVIII/2008

Uchwała Nr 83/XVIII/2008

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku

Uchwała Nr 83/XVIII/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content