Sesja XLIV – ostatnia sesja Rady Miasta V kadencji 2006-2010

8 listopada 2010 roku

Uchwała 206/XLIV/2010

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok.

Uchwała 206/XLIV/2010

Uchwała 207/XLIV/2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Uchwała 207/XLIV/2010

Uchwała 208/XLIV/2010

w sprawie zmian w budżecie miasta.

Uchwała 208/XLIV/2010

Uchwała 209/XLIV/2010

w sprawie nadania imienia księdza kanonika Leona Kantorskiego Ogrodowi Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej.

Uchwała 209/XLIV/2010

Uchwała 210/XLIV/2010

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Uchwała 210/XLIV/2010

Uchwała 211/XLIV/2010

w sprawie nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej.

Uchwała 211/XLIV/2010

Uchwała 212/XLIV/2010

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.

Uchwała 212/XLIV/2010

Uchwała 213/XLIV/2010

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowy Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała 213/XLIV/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content