Sesja XLI

dnia 28 czerwca 2010 r.

Uchwała 186/XLI/2010

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała 186/XLI/2010

Uchwała 187/XLI/2010

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała 187/XLI/2010

Uchwała 188/XLI/2010

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała 188/XLI/2010

Uchylona uchwałą Nr 201/XXXIII/2016 z 29.12.2016 r.

Uchwała 189/XLI/2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy sali sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem „in blanco”.

Uchwała 189/XLI/2010

Uchwała 190/XLI/2010

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę (najmu) gruntu na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 190/XLI/2010

Uchwała 191/XLI/2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48.

Uchwała 191/XLI/2010

Uchwała 192/XLI/2010

w sprawie wyrażenia zgody na remont „traktu spacerowego” wzdłuż torów kolejki WKD.

Uchwała 192/XLI/2010

Uchwała 193/XLI/2010

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

Uchwała 193/XLI/2010

Uchwała 194/XLI/2010

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała 194/XLI/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content