Sesja XIV

7 lutego 2008 roku

Uchwała 65/XIV/2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Uchwała 65/XIV/2008

Uchwała 66/XIV/2008

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2008

Uchwała 66/XIV/2008

Uchwała 67/XIV/2008

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Uchwała 67/XIV/2008

Uchylona uchwałą Nr 171/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r.

Uchwała 68/XIV/2008

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Uchwała 68/XIV/2008

Uchwała 69/XIV/2008

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Uchwała 69/XIV/2008

Uchwała 70/XIV/2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat

Uchwała 70/XIV/2008

Uchwała 71/XIV/2008

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała 71/XIV/2008

Uchwała 72/XIV/2008

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008”

Uchwała 72/XIV/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content