Sesja XIII

28 grudnia 2007 roku

Uchwała 59/XIII/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała 59/XIII/2007

Uchwała 60/XIII/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała 60/XIII/2007

Uchwała 61/XIII/2007

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008

Uchwała 61/XIII/2007

Uchwała 62/XIII/2007

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała 62/XIII/2007

Uchwała 63/XIII/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”

Uchwała 63/XIII/2007

Uchwała 64/XIII/2007

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała 64/XIII/2007

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content