Sesja III

z dnia 12 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 5/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
§ 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej (stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, poz. 1990 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miasta:

1.Komisję Rewizyjną

2.Komisję Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

3.Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji

4.Komisję Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się składy osobowe komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

1. do Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Choroś, Zbigniew Bojanowicz, Mirosław Borkowski, Jarosław Chrzanowski, Zbigniew Musiałek

2. do Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jolanta Mironiuk, Anna Wrzosek, Anna Żukowska-Maziarska, Michał Czaykowki, Kazimierz Głowacki, Janusz Radziejowski

3. do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Anna Łukasiewicz, Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Kazimierz Głowacki, Dariusz Murawski

4. do Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Małgorzata Choroś, Anna Łukasiewicz, Jolanta Mironiuk, Małgorzata Pabis-Janus, Joanna Trzeciak-Walc, Anna Wrzosek, Anna Żukowska-Maziarska, Mirosław Borkowski, Michał Czaykowski, Dariusz Murawski, Zbigniew Musiałek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, poz. 1990 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej następujących radnych:

1.Komisji Rewizyjnej
Pan Jarosław Chrzanowski

2.Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Pani Anna Żukowska – Maziarska

3.Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Pan Dariusz Murawski

4.Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Pani Joanna Trzeciak – Walc

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content