Sesja I

dnia 27 listopada 2006 roku

Uchwała nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

Uchwała nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

UCHWAŁA NR 2/I/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej został wybrany radny
Pan Janusz Radziejowski.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad Rady Miasta
radny senior
Zbigniew Bojanowicz

Uchwała nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

UCHWAŁA NR 3/I/2006
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Podkowy Leśnej została wybrana radna
Pani Anna Łukasiewicz.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej

Janusz Radziejowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content