Kadencja 1998 – 2002

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 23 lutego 2021 o 09:16:02. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Wykaz uchwał podjętych w kadencji 1998 – 2002 – strona w trakcie aktualizacji

Uchwała Nr 117/XXIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowa Leśna

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
23 lutego 2021 o 09:16:02Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Wykaz uchwał podjętych w kadencji 1998 - 2002 - strona w trakcie aktualizacji  Dodano: Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 1998 - 2002 - strona w trakcie aktualizacji
Bez zmian: <strong>Uchwała Nr 117/XXIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.</strong> Bez zmian: <strong>Uchwała Nr 117/XXIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.</strong>
Bez zmian: w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowa Leśna Bez zmian: w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowa Leśna
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Uchwala-117- 23-2000-studium.pdf">Uchwała Nr 117/XXIII/2000</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Uchwala-117- 23-2000-studium.pdf">Uchwała Nr 117/XXIII/2000</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Studium_Podkowa_ Lesna-m.pdf">Załącznik - Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content