Kadencja 1998 – 2002

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 23 lutego 2021 o 09:10:30. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Wykaz uchwał podjętych w kadencji 1998 – 2002 – strona w trakcie aktualizacji

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
23 lutego 2021 o 09:10:30Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Wykaz uchwał podjętych w kadencji 1998 - 2002 - strona w trakcie aktualizacji  Dodano: Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 1998 - 2002 - strona w trakcie aktualizacji
Skasowano:

"Uchwała

 Dodano: w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowa Leśna
  Dodano: <ul>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Uchwala-117- 23-2000-studium.pdf">Uchwała Nr 117/XXIII/2000</a>  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Uchwala-117- 23-2000-studium.pdf">Uchwała Nr 117/XXIII/2000</a></li>
Skasowano:   
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 09/Studium_Podkowa_ Lesna-m.pdf">Załącznik - Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content