Kadencja 1998 – 2002

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 1998 – 2002 – strona w trakcie aktualizacji

Uchwała Nr 117/XXIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowa Leśna

 

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content