XXXIII sesja Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027:

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content