XX sesja Rady Miasta w dniu 23 marca 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi

Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specajlistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Podkowa Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD – Podkowa Główna do Parów Sójek” w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do las pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content