VI sesja Rady Miasta w dniu 27 marca 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości – wersja 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości – wersja 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości – wersja 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości – wersja 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości – wersja 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

Obajśnienie

WPF

Wykaz przedsięwzięć

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok – załącznik nr 6

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie wniosku o odwołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim

Projekt uchwały w sprawie wniosku o powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie
Grodziskim

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content